SOV GOTS | behind the label

Sov gott, och med gott samvete. Du kan vara säker på att varje steg i tillverkningsprocessen, från skördandet av bomullen till paketering och märkning av varje lakan, har skett till 100% etiskt och under strikt bevakning av GOTS - den globala standarden för organiska textilier.

Så vad handlar GOTS om?

GOTS-certifiering medför en total transparens i varje steg av processen,  vilket garanterar både säljare och konsument följande:

Ekologiskt? Ja, tack!

Den globala standarden för ekologiska textilier (GOTS) är den mest omfattande internationellt erkända standarden inom dagens textilindustri. För att få certifieras krävs att produkten består av minst 70% ekologiska fibrer, i vilket fall det står ‘made with organic’ (innehåller ekologiska) på etiketten.

Om det istället står ‘ekologisk’ på etiketten så innebär det att minst 95% av fibrerna är ekologiska.

Våra lakan innehåller 100% ekologisk bomull.

Gift-fritt.

Ekologiska fibrer får inte under något tillfälle komma i kontakt med konventionella fibrer, och de måste vara tydligt identifierade under hela processen.

Alla kemikalier som används, som exempelvis färgningsmedel och andra kemikalier måste uppfylla särskilda krav. Giftiga tungmetaller, aromatiska lösningsmedel, formaldehyd och funktionella nanopartiklar är helt förbjudna, liksom genmodifierade organismer och deras enzymer. Vissa trycktekniker såsom discharge tryck och plastisol tryck (standard screentryck) använder sig av aromatiska lösningsmedel, ftalater och PVC och är därför inte tillåtna.

Alla tillverkare och operatörer måste kunna redovisa en miljöpolicy som tydligt visar deras ansträngningar och målsättningar för att minimera sitt avfall och discharge

Allt användande av kemikalier, energi, vattenkonsumtion, rengöring av vattenavfall och slam måste leva upp till GOTS krav samt dokumenteras noga.

All förpackning måste vara PVC-fri. Allt papper och kartong som används vid förpackning måste vara återvunnet eller certifierat enligt FSC eller PEFC.

Inte mer än rätt.

Det är inte bara hälso- och miljöfrågor som övervakas, utan även sociala faktorer. GOTS säkerställer att arbetares rättigheter skyddas. De har en säker och hygienisk arbetsmiljö och behandlas väl av sina arbetsgivare. De har rätt att bilda fackförbund och har en skälig lön som ger utrymme för deras barn att gå i skola. Ingen diskriminering får förekomma och arbetstiderna ska vara begränsad till 48 timmar i veckan med minst en ledig dag i veckan. Övertid ska vara frivillig och inte överstiga 12 timmar i veckan. Den ska även kompenseras med en högre lön och aldrig vara regelbunden. Barnarbete är totalt förbjudet!

Alla bönder, tillverkare och operatörer som tar del av produktens tillverkningskedja måste vara GOTS certifierade och inneha giltigt certifikat som omvärderas och förnyas på en årlig basis.

 gots

 

Här nedan kan ni se på en 4-minuter presentation från GOTS.